VVS-service, rörmokare, VVS-installationer i Helsingfors, Esbo & Vanda

VVS-SERVICE KIPINÄ ÄR ETT SERVICEFÖRETAG I HUVUDSTADSREGIONEN SOM HAR SPECIALISERAT SIG PÅ VVS-INSTALLATIONER OCH VVS-SERVICE.

VVS-service Kipinä är ett serviceföretag i huvudstadsregionen som har specialiserat sig på VVS-installationer och VVS-service.
Vi betjänar både privata hushåll och företag med alla slag av VVS-arbeten, vid behov även på kvällar och helger.

Vi utför de VVS-installationer som privata hushåll och företag behöver med hög professionalitet, kvalitet och vid behov med snabba leveranser. Vi använder oss enbart av material som konstaterats vara bra och högklassiga.

Vår servicebiltjänst hjälper när det krävs snabba insatser eller vid felreparationer. Vid behov står vi också till tjänst med el-installationer.

Tjänster